foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Warsztat Terapii Zajęciowej działalność swoją rozpoczął w styczniu 1999r. Organem prowadzącym WTZ jest Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.


 facebook logo

Polub nas na Facebook-u


 

PFRON logo

PFRON


 

starostwo

Powiat Bialski


 

pcpr

PCPR w Białej Podlaskiej


 1 5 procent CMYK scaled

Przekaż 1,5% podatku 


OPP1

Poratl Organizacji Pozarządowych


Rollup PSON 85x200 IV wersja

 


 

NowyWTZ      Warsztat Terapii Zajęciowej działalność swoją rozpoczął w styczniu 1999r. Organem prowadzącym WTZ jest Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Zajęcia w warsztacie odbywają się przez 5 dni w tygodniu / od poniedziałku do piątku/. Celem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Powyższe cele realizowane są przez zastosowanie różnych technik terapii zajęciowej. I tak w WTZ funkcjonuje pięć pracowni: pracownia plastyczna, krawiecka, gospodarstwa domowego, komputerowa oraz ogrodniczo-florystyczna. W warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie kinezyterapii oraz wsparcie psychologiczne, uczestnicy objęci są też opieką medyczną.

           Terapię w WTZ realizuje się na podstawie indywidualnego programu terapii i rehabilitacji dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Postępy z realizacji indywidualnego programu oceniane są przez Radę Programową i co 3 lata Rada Programowa zajmuje stanowisko, co do dalszych losów uczestnika warsztatu:
1. podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;
2. skierowanie osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia ze względu na brak postępów w rehabilitacji;
3. przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
·    pozytywne rokowania co do przyszłych postępów rehabilitacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia,
·    okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
·    okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.
            
           Warsztat to nie tylko przygotowanie do wykonywania różnych prac, ale też nauka samodzielności, przygotowania do aktywnego spędzania czasu wolnego. W związku z tym w WTZ organizowane są liczne zajęcia dodatkowe typu: wycieczki, imprezy integracyjne i okolicznościowe, wyjścia do kina, pizzerii itp. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział szkoleniach psychologiczno-doradczych, których celem jest zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego. Pod okiem specjalistów uczą się wypełniać dokumenty aplikacyjne, określać swoje predyspozycje zawodowe.

Pracownie

 Krawiecksa Justyna

KRAWIECKA


Plastyczna Ania

RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO


 

FlorystycznoOgrodnicza

FLORYSTYCZNO-OGRODNICZA


 

Prac.Gosp.dom

GOSPODARSTWA DOMOWEGO


 

Komputerowa nowa

KOMPUTEROWA


 

Plastyczna Ewelina

 PLASTYCZNA


 Rehanilitacja ruchowa

REHABILITACJA RUCHOWA


Psycholog

GABINET PSYCHOLOGA


 

RollUp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 Copyright WTZ Międzyrzec Podlaski Rights Reserved