foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Warsztat Terapii Zajęciowej działalność swoją rozpoczął w styczniu 1999r. Organem prowadzącym WTZ jest Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.


 facebook logo

Polub nas na Facebook-u


 

PFRON logo

PFRON


 

starostwo

Powiat Bialski


 

pcpr

PCPR w Białej Podlaskiej


 1 5 procent CMYK scaled

Przekaż 1,5% podatku 


OPP1

Poratl Organizacji Pozarządowych


Rollup PSON 85x200 IV wersja

 


 

  Psycholog  Psycholog pracujący w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy pomocy testów psychologicznych dokonuje oceny umiejętności każdego uczestnika, pomaga tym samym określić, w czym jest dobry, a co jeszcze trzeba rozwijać.
W Warsztacie zapewniamy pomoc psychologa, zarówno w formie indywidualnych spotkań, jak i zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. Spotkania indywidualne z psychologiem mają w zależności od sytuacji formę interwencji w razie trudności czy kryzysów osobistych uczestników.
    W ramach indywidualnych i grupowych spotkań psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby, pomaga też w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych na terenie warsztatu.

    W ramach pomocy psychologicznej odbywają się zajęcia wyrównawczo-indywidualne w oparciu o realizację indywidualnego programu terapii stworzonego dla każdego uczestnika, skierowanego na rozwijanie poszczególnych funkcji i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie społecznej. Należą do nich np. umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości, poszerzanie i utrwalanie wiadomości ogólnych o bliższym i dalszym otoczeniu przyrodniczo-społecznym, pomoc w przełamywaniu barier wynikających z choroby/niepełnosprawności, motywacji do pracy i współpracy z innymi.

    Prowadzone są także zajęcia relaksacyjne, których celem jest redukcja napięcia nerwowego oraz wypoczynek psychiczny i fizyczny.

    W Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzone są zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania:
- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
- świadomości przestrzeni i działania w niej,
- pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

    Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do:
- poznania własnego ciała,
- usprawniania motoryki,
- poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

 

Pracownie

 Krawiecksa Justyna

KRAWIECKA


Plastyczna Ania

RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO


 

FlorystycznoOgrodnicza

FLORYSTYCZNO-OGRODNICZA


 

Prac.Gosp.dom

GOSPODARSTWA DOMOWEGO


 

Komputerowa nowa

KOMPUTEROWA


 

Plastyczna Ewelina

 PLASTYCZNA


 Rehanilitacja ruchowa

REHABILITACJA RUCHOWA


Psycholog

GABINET PSYCHOLOGA


 

RollUp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 Copyright WTZ Międzyrzec Podlaski Rights Reserved